แผ่นใยสังเคราะห์ ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน GEOTEXTILE

รายละเอียดสินค้า
RSM GEOTEXTILE แผ่นใยสังเคราะห์
แผ่นใยสังเคราะห์มีลักษณะเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ผืนใหญ่น้ำหนักเบา
ทำให้เป็นผืนโดยการนำเส้นใยมาผลิตโดยตรงไม่ต้องผ่านการทำให้เป็นเส้นด้ายก่อน
เส้นใยสามารถยึดติดกันและทำให้แข็งแรงด้วยกระบวนการทางเคมี
และ/หรือกระบวนการทางความร้อน

Geotextile เป็นสิ่งทอที่ผลิตขึ้นในงานวิศวกรรมโยธา อุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ควบคุมอุณหภูมิของดินและปริมาณน้ำ
เช่น การทำอ่างเก็บน้ำดี/น้ำเสีย ก่อนปูพลาสติกกันซึม, บ่อขยะ, เสริมความแข็งแรงให้เขื่อน,งานผนังกั้นดิน, งานถนน, งานสนามหญ้า/สนามกอล์ฟ, ระบายน้ำใต้ดิน เป็นต้น